Рег Инженеринг - системи за сигурност

За нас

Рег Инженеринг ООД е в индустрията за сигурност от 1994 г. с основен и постоянен предмет на дейност – проучване, консултации, проектиране, монтаж и сервиз на системи за сигурност. За тези н ...

Клиенти

Гаранция за високото качество на извършваните от ”Рег Инженернг” ООД дейности са част от нашите постоянни клиенти, които са водещи компании в различни отрасли на промишленастта. ...

Документи

РЕГ Инженеринг ООД извършва дейности за които, в съответствие със законодателството в Р България, има лицензионна и разрешителна практика и за това разполага с обучен персонал и актуални лиценз и разрешения, издадени от ГДП и ГДПБЗН - МВР. За повишаване на квалификацията и възможностите си, служители от фирмата редовно участват в обучения, курсове и семинари и успешно полагат изпити и тестове за ползване в практиката на иновативни продукти и системи.

УслугиПротивопожарни системи

Видове системи

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ПИС) ТЕРМАЛНА ДЕТЕКЦИЯ ЗА ПОЖАР, ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ПГС).

Виж повече...

Сервизно обслужване

Противопожарни системи

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ.

Виж повече...

Системи за евакуация при бедствия и пожари

Комплексни системи

ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ, ЗА ДИМО И ТОПЛОТВИЖДАНЕ, ЗА ПОВИШЕНО НАЛЯГАНЕ В СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ, АВАРИЙНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ и др.

Виж повече...

Сервизно обслужване

Пожарогасители

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.

Виж повече...

Газсигнализаторни системи и уреди

Контрол и обезопасяване

ГАЗСИГНАЛИЗАТОРНИ СИСТЕМИ И УРЕДИ.

Виж повече...

Охранителни системи - СОТ

Сигурност и надежност

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ - С О Т

Виж повече...

Системи за видеонаблюдение и контрол

Индивидуален подход

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ - РАЗНООБРАЗНИ СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ.

Виж повече...

Системи за контрол на достъп и присъствие

Цялостни решения

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ПРИСЪСТВИЕ.

Виж повече...