Системи за контрол на достъп и присъствие

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ПРИСЪСТВИЕ

Системите за контрол на достъп и присъствие все повече се използват в производствени и обществено административни сгради за пропусквателен режим, отчитане на присъствие, спазване на работно време и за нужните на ТРЗ, както и за осигуряване на нерегламентиран достъп. Предлагаме системи с различни пропусни устройства, идентификатори за достъп и др. елементи за цялостно решаване на каквато и да е необходимост.

1. Врати (включително и гаражни), бариери, турникети.
 
2. Четци- биометрични, за контактни и безконтактни карти и за чипове.
 
3. Софтуер за работно време, нива и време за достъп, ТРЗ, възможност за работа в мрежа и дистанционен контрол.