Услуги

Консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на системи за сигурност, гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване.

Физическа охрана на обекти, охрана на обекти с технически средства (СОТ), 24 часа мониториг на обекти със системи за сигурност и патрулна реакция.

Разрешителни документи за осъществяване на дейностите:

1. Лиценз за частна охранителна дейност № 472/13.01.2005г. - за извършване на дейност - охрана на имуществото на физически или юридически лица по чл. 51 ал. 1 от ЗЧОД;
2. Разрешение № 148/30.05.2012г. за осъществяване на дейности по чл. 91е, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗМВР - поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове;
3. Разрешение ОМ 797/2015г. за осъществяване на дейности по сервизно обслужване на противопожарни уреди, съгласно чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР и чл. 3, т. 4 от Наредба №8121 З-531/09.09.2014.