Видео

Термална камера

Запис с термална камера на пожар в сграда.

Система за пожарогасене

Система за пожарогасене с пяна.

Dahua TPC BF5300

Запис с термална видео камера Dahua.