Клиенти

Гаранция за високото качество на извършваните от ”Рег Инженернг” ООД дейности са част от нашите постоянни клиенти, които са водещи компании в различни отрасли на промишленастта.

Холсим България АД

Пожароизвестителна инсталация, пожарогасителни инсталации с пяна и прах, системи за управление на дима, пп техника и оборудване

Екорек България ЕООД - 1

Пожароизвестителна инсталация, пожарогасителни инсталации с пяна и прах, системи за управление на дима, пп техника и оборудване.

Екорек България ЕООД - 2

Пожароизвестителна инсталация, пожарогасителни инсталации с пяна и прах, системи за управление на дима, пп техника и оборудване.

ВИВАКОМ

Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в обекти на територията на цялата страна (над 120) абонаментен сервиз на над 250 обекта

Топливо АД

Системи за видеонаблюдение, пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, газсигнализаторни инсталации

 

Грамер АД

Пожароизвестителна инсталация, пожарогасителни инсталации с вода, пяна и аерозол, сервиз.

Родина Турист АД

Сграда на хотел Родина - пожароизвестителна инсталация, спринклерна пожарогасителна инсталация, система за спешно повикване, сервиз.

 

Държавен фонд "Земеделие"

Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в сървърни помещения

Петрол АД

Охранителни инсталации и системи за видеонаблюдение в бензиностанции и петролни бази

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Пожароизвестителна инсталация в административна сграда, пп техника и оборудване, сервиз.

БЕСТ ФУУДС ООД

Пожароизвестителна и спринклерна пожарогасителна системи. Сервизно обслужване.