Техника

 

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

Kentec Electronics /Англия/ - пожароизвестителни централи, конвенционални и аналоговоадресируеми
HOCHIKI /Англия/ - пожароизвестителна техника от различен тип и клас, устройства за звукова и светлинна сигнализация и модули
УНИПОС /България/ - пожароизвестителни централи/ конвенционални, адресируеми, аналоговоадресируеми/, пожароизвестители от различен тип и други периферни устройства
Spectrex - индустриални пламъчни детектори
FLIR /Швеция/ - термовизионни камери за детекция на нагрети участъци в складови и производствени помещения, машини и съоръжения

 

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

TYCO /Англия/ - водни и пенни спринклери, пеногенератори, контролно-сигнални клапани, клапани, дюзи, пенен концентрат                                                 
Lowara /Италия/ - водни помпи /електрически, дизелови, пилотни/, арматура
FireDos /Германия/ - дозиращи устройства, оръдия за пожарогасене с вода, пяна и прах
GreCon /Германия/ - бързодействащи системи за искрова детекция и пожарогасене за шредерни и поточни линии, аспирационни системи и др.
Крисметал /България/ - тръби за газово и водно пожарогасене от различен тип и размер, фитинги, арматура, електрозадвижни клапи
CEME /Италия/ - електромагнитни клапани
MiniMax /Германия/ - компоненти за газови пожарогасителни инсталации с NOVEC MX1230 и FM200
Ginge-Kerr /Англия/ - компоненти за газови пожарогасителни инсталации с Argonite
Kentec Electronics /Англия/ - пожарогасителни централи

 

ГАЗСИГНАЛИЗАТОРНИ СИСТЕМИ

 
Delta instruments /България/- детекция на температура, CO, CH4, Н, NH3 и др.                                                                                                                         
Drager /Германия/- детекция на над 60 вида газови и пари

 

ДИМО И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ 

Системите за димо и топлоотвеждане се изпълняват съгласно изискванията на Наредба Iз – 1971/29.10.2009, като след техническо решение /проект/ се изработват или доставят необходимите куполи, клапи, моторни вентилатори, приточни клапи, димни завеси и др.  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВАКУАЦИЯ ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Техническите средства за управлението на евакуацията от сгради и помещения се определят по вид и количество и се доставят или изработват и монтират в съответствие с изискванията на Наредба Iз – 1971/29.10.2009г. Това са аварийно и евакуационно осветлени, знаци и надписи, озвучителни системи с говор или специфичен звук и др.

 

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Широка гама от различни по вид и изпълнение детектори за вътрешен и външен монтаж, централи с различен брой зони, адресируеми и клавиатури. Безжични детектори и централи, устройства за радиовръзка и сигнализиране.
Широка гама от различни по вид и изпълнение детектори за вътрешен и външен монтаж, централи с различен брой зони, адресируеми и клавиатури. Безжични детектори и централи, устройства за радиовръзка и сигнализиране.
Широка гама от различни по вид и изпълнение детектори за вътрешен и външен монтаж, централи с различен брой зони, адресируеми и клавиатури. Безжични детектори и централи, устройства за радиовръзка и сигнализиране.
Широка гама от различни по вид и изпълнение детектори за вътрешен и външен монтаж, централи с различен брой зони, адресируеми и клавиатури. Безжични детектори и централи, устройства за радиовръзка и сигнализиране.

 

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ, И ВИДЕОДОМОФОНИ

Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери.            
Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери.            
 
Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери.            
Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери. 
Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери. 
Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери. 
Разнообразие от видеокамери, обективи, аксесоари, цифрово-записващи устройства, IP камери, енкодери, мрежови устройства, термовизионни камери. 

 

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ПРИСЪСТВИЕ

Различни видеове четци, контролери и изпълнителни устройства (турникети, бариери, брави, болтове и други).
Различни видеове четци, контролери и изпълнителни устройства (турникети, бариери, брави, болтове и други).
Различни видеове четци, контролери и изпълнителни устройства (турникети, бариери, брави, болтове и други).