За нас

Рег Инженеринг ООД е в индустрията за сигурност от 1994 г. с основен и постоянен предмет на дейност – проучване, консултации, проектиране, монтаж и сервиз на системи за сигурност.
За тези над 22 години натрупахме богат професионален опит и познания, изградихме системи за сигурност в много обекти – от малки, като жилища и офиси, до сгради с голяма площ и висока етажност и крупни индустриални предприятия.
Основното в работата ни винаги е било да удовлетвориме в максимална степен очаквания резултат от Клиента и да създаваме трайно партньорство с Клиента с реални цени и високо качество на услугата, без компромиси във времето на компромисите, с проектни решения, техника и строително монтажни работи в съответствие с всички приложими в Р. България стандарти и норми. 
Ние предлагаме решения в областта на сигурността – от традиционните до уникалните. Ползваме последните иновационни продукти за пожароизвестяване и пожарогасене, димо и топлотвеждане, гласово уведомяване при извънредни ситуации и управление на евакуация, газ сигнализация, охрана с технически средства, видеонаблюдение и контрол, контрол на достъп и присъствие. В комбинация с повече от една системи или периферни устройства, можем да предложим сигурни решения и на ниво превенция в обекти с различно предназначение и условия – пресечена местност, отдалеченост, ниски и високи температури, запрашеност, влажност, агресивна и взривоопасна среда и др.
Имаме необходимите разрешения, сервизна помещения и техническо оборудване за извършване на поддръжка на системи за пожароизвестяване, пожарогасене, димо и топлоотвеждане, гласово уведомяване, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители.
Разполагаме с център за денонощен мониторинг на системи за сигурност за  охрана на обекти със СОТ и видеонаблюдение и патрулна реакция, както и за дистанционно постояно следене на състоянието и своевремена оперативна намеса  за различни други системи.