Охранителни системи - СОТ

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ - СОТ

Проблемът с опазване на имущество и ценности в голяма степен се решава с инсталирането на охранителни системи и последващо реагиране от специализирани звена. При изграждане на охранителни системи е много важно да се подберат и разположат правилно детекторите в помещения, а при външна охрана да се съобразят с релефа, климатичните условия и др. За удоволетворяване на това, в охранителните системи използваме голяма гама от съоръжения и елементи и сме в състояние да приемем всякакви предизвикателства.

1. Обем - пасивни инфрачервени датчици, ултразвукови и микровълнови датчици, комбинирани датчици, акустични датчици, магнитни контакти в различна степен на ниво на сигурност  и изпълнение.
 
2. Периметър - пасивни инфрачервени датчици, инфрачервени и микровълнови бариери, термовизионни камери, СВЧ и оптичен кабел, всичко в изпълнение за външен монтаж и защита от мъгла, дъжд и сняг.
 
3. Охранителни централи с различен брой зони и възможности, включително и работещи по BUS технологии.
 
4. Патрулна реакция на обекти оборудвани със СОТ (апартаменти, офиси, складове, административни сгради и промишлени предприятия).


Един много добър краен резултат се постига при комбиниране на охранителна система със система за видеонаблюдение и контрол.