;

Документи

РЕГ Инженеринг ООД извършва дейности за които, в съответствие със законодателството в Р България, има лицензионна и разрешителна практика и за това разполага с обучен персонал и актуални лиценз и разрешения, издадени от ГДП и ГДПБЗН - МВР. За повишаване на квалификацията и възможностите си, служители от фирмата редовно участват в обучения, курсове и семинари и успешно полагат изпити и тестове за ползване в практиката на иновативни продукти и системи.