Системи за евакуация при бедствия и пожари

СИСТЕМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА  УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ

СИСТЕМИ ЗА ДИМО И ТОПЛОТВИЖДАНЕ /ВСОДТ/

СИСТЕМИ ЗА ПОВИШЕНО НАЛЯГАНЕ В СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ

СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ (СГУ)

АВАРИЙНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

ЕВАКУАЦИОННО И АВАРИЙННО ОСВЕТЛЕНИЕ

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ПЪТИЩА ЗА ЕВАКУАЦИЯ С ПОДХОДЯЩИ ТАДПИСИ, ТАБЕЛИ И ЗНАЦИ

АВТОМАТИЧНО И РЪЧНО ОТВАРЯНЕ НА ЕВАКУАЦИОННИ ВРАТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА АСАНСЬОРИ