Сервизно обслужване

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

  СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА:

- ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ,

- СИСТЕМИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА,

- СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

- ПОЖАРНИ КРАНОВЕ.  


Сервизното обслужване се осъществява с профилактика и проверка на техническото състояние и работоспособност, по начин и в периоди, регламентирани  в съответните стандарти. Ремонтно възстановителни работи се извършват непосредствено при установяване на необходимост – при получена индикация за технически проблем в центъра за мониторинг, съобщение от клиента или при установяване на необходимост от ремонт по време на профилактичната проверка. За всички извършени дейности се изготвят протоколи и подписват двустранно.