Сервизно обслужване

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

 

СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ СЕ ИЗВЪРШВА  В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС ISO 11602-2:2002 И СЕ СЪСТОИ В:


1.  ГОДИШНА ПРОВЕРКА НА НОСИМИТЕ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ


2. РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ПРИ УСТАНОВЕНА НЕОБХОДИМОСТ ПО ВРЕМЕ НА ГОДИШНАТА ПРОВЕРКА, В ЕКСПЛОТАЦИОННИЯ ПЕРИОД ИЛИ СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ


3. ХИДРОСТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ПРИ УСТАНОВЕНА НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ИЗТЕКЪЛ РЕГЛАМЕНТИРАН СРОК ОТ ПОСЛЕДНОТО ИЗПИТВАНЕ